ѧ
ȱ
нչ
Ҫ
1. Yijun Gao, Qian Xiao, HuiMin Ma, Li Li, Jun Liu, Yan Feng, Zhaoyuan Fang, Jing Wu, Xiangkun Han, Junhua Zhang, Yihua Sun, Gongwei Wu, Robert Padera, Haiquan Chen, Kwok-kin Wong, Gaoxiang Ge*, Hongbin Ji*. LKB1 inhibits lung cancer progression through lysyl oxidase and extracellular matrix remodeling. Proc Natl Acad Sci USA. (2010)
2. Guangming Chen, Liang Da, Hongfei Wang, Ying Xu, Guoyuan Chen, Chengfu Sun, Leiming Wang, Jing Zhao, Fang Zhang, Jian Feng, Yifei Wang, Pierre Tiollais, Tsaiping Li, Mujun Zhao*. HIV-Tat-mediated Delivery of an LPTS Functional Fragment Inhibits Telomerase Activity and Tumorigenecity of Hepatoma Cells. Gastroenterology. (2010)
3. Xiaowei Zhang, Xiaojing Yan, Ziren Zhou, Feifei Yang, Ziyu Wu, Hongbin Sun, Wenxue Liang, Aixin Song, Valrie Lallemand-Breitenbach, Marion Jeanne, Qunye Zhang, Huaiyu Yang, Qiuhua Huang, Guangbiao Zhou, Jianhua Tong, Yan Zhang, Jihui Wu, Hongyu Hu, Hugues de Th, Saijuan Chen, Zhu Chen. Arsenic Trioxide Controls the Fate of the
4. Dan Du, Feilai Xu, Lihou Yu, Chenyi Zhang, Xuefeng Lu, Haixin Yuan, Qin Huang, Fan Zhang, Hongyan Bao, Lianghui Jia, Xunwei Wu, Xueliang Zhu, Xiaohui Zhang, Zhe Zhang, and Zhengjun Chen*. The Tight Junction Protein, Occludin, Regulates the Directional Migration of Epithelial Cells. Dev Cell. (2010) 18,52-63. [PDF]PML-RAR Oncoprotein by Directly Binding PML. Science. (2010) 328,240-243. [PDF][PDF]107,18892-18897 [PDF]
Ŷ̬
ƶ
ȨУйѧԺϺѧоԺﻯѧϸѧоѧصʵ
友情链接:|||||||||||||||||羿||||||||||||||||||||||||||||||||羿|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||怀||||||||||||||||||||||||||||||||怀||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||寿||||||||||||||||||||||||||||||||寿||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||寿||||||||||||||||||||宿||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||怀|||||||||||宿|||||||羿||||||||   网站地图